Wyposażenie i oprogramowanie dla telemetrii

mockup

Dlaczego My?

Nasze rozwiązania umożliwiają pomiary w każdych warunkach.

Oferujemy nie tylko urządzenia i oprogramowanie, lecz również kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrometrii, meteorologii, rolnictwa, monitoringu obiektów i ochrony środowiska zawierające koncepcję, projekt, dostawę, instalację i uruchomienie.

Hydrologia

Stacje hydrologiczne narażone są na dużą wilgotność oraz trudne warunki instalacji, wymagają solidnej kompaktowej obudowy oraz zasilania z baterii przez długi okres czasu …wszystkie te cechy zapewnia seria urządzeń e‑HydroLOG.

Meteorologia

Profesjonalne stacje meteorologiczne wymagają dużej i zróżnicowanej liczby wejść, pojemnej pamięci, wysokiej sprawności energetycznej, … urządzenia serii e-HydroLOG i e-MeteoLOG, idealnie spełniają te wymagania.

Rolnictwo

Zarządzanie uprawami wymaga dostępu do istotnych informacji w odpowiednim czasie… a nasze rozwiązania zapewniają nowoczesną technologię monitorowania wielu parametrów roślin uprawnych.

Monitoring obiektowy

Aplikacje przemysłowe wymagają podłączenia wielu urządzeń I/O oraz szerokiej gamy czujników, duża elastyczność konfigurowania naszych urządzeń pozwala zarówno na współpracę z systemami automatyki jak i na samodzielną pracę na podobieństwo sterowników PLC.

Środowisko naturalne

POMIARY ŚRODOWISKOWE wymagają indywidualnego podejścia do badań…, dla nas praktycznie każdy parametr środowiskowy, który jest mierzalny – jest również możliwy do rejestracji przez nasze urządzenia.

Pełna oferta

Dowiedz się więcej
o naszych rozwiązaniach
dla telemetrii

mockup mockup mockup2 mockup3 mockup4 mockup5 mockup6 mockup7 mockup8 mockup9 mockup10 mockup11 mockup12