Dlaczego My?

Nie sprzedajemy szablonowych produktów!

Więcej korzyści i udogodnień w Waszym systemie ERP Comarch.

Jeśli szukacie doświadczonego i biegłego integratora systemów zarządzania Comarch ERP – jesteśmy partnerem firmy COMARCH od 2002 r. Oferujemy Wam pełen wachlarz usług informatycznych jak:

Doradztwo

Wskażemy system Comarch ERP, najbardziej odpowiadający Waszym potrzebom i określimy czy modyfikacje będą łatwe do zrealizowania i ekonomiczne.

Instalacja i konfiguracja COMARCH ERP

Wypracowane pomysły nabierają realnego kształtu.

Projekt i wykonanie architektury IT

Przeprowadzimy audyt i modernizację infrastruktury IT.

Wsparcie i umowa opieki

w zakresie bieżącej eksploatacji, rozwijania i utrzymania oprogramowania po zamknięciu wdrożenia.

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa Efektem analizy będzie model kluczowych obszarów i procesów biznesowych w nowym systemie.

Help-Desk

Abonament obejmuje wskazaną liczbę godzin (wdrożeniowych, programistycznych, serwisowych, technicznych itd.).

Aplikacje na zamówienie, modyfikacje w oprogramowaniu.

Zespół programistów dokona niezbędnych modyfikacji, stworzy dodatkowe aplikacje, wydruki i raporty, które pozwolą uzyskać jeszcze więcej korzyści i udogodnień z systemu Comarch ERP.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

tEZD - Sprawy i dokumenty pod kontrolą!

Zautomatyzowany system oparty o specyficzny dla każdej firmy słownik obszarów biznesowych i zbiór obowiązujących w organizacji procedur. Stanowi niezawodny sposób na optymalizację pracy i skuteczne zarządzanie organizacją.

Optymalizacja pracy w organizacji

osiągana jest dzięki:

 • Interoperacyjności i integracji z innymi systemami:
 • szczegółowemu odwzorowaniu rzeczywistych Procesów
 • oraz szybkim Analizom.

Korzyści zastosowania systemu tEZD

dla podmiotów komercyjnych:

 • dostosowanie do wewnętrznych regulacji w organizacji,
 • ewidencja pism oraz grupowanie według prowadzonych spraw,
 • optymalizowanie procesów i wykonywanych czynności w oparciu o:
  • analizy i statystyki czynności, terminowości załatwiania spraw,
  • szablony procesów,
  • szablony załączników do tworzonych dokumentów.

Usługi doradcze z zakresu ODO

Audyt i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w organizacji

Usługa obejmuje wsparcie Klienta w ocenie stanu przygotowania organizacji do spełnienia regulacji Rozporządzenia (RODO) oraz pomoc w działaniach mających na celu uzyskanie zgodności z nowym prawem o ochronie danych osobowych.

Przeprowadzenie audytu RODO

wraz z raportem oraz szkoleniem pracowników.

Przegląd i weryfikacja dokumentacji

opracowanie wzorów brakujących dokumentów.

Przeprowadzenie audytu kontrolnego

RODO wraz z raportem oraz szkoleniem przypominającym dla pracowników.

Miesięczną usługę wsparcia dla IODO

(jeśli jest wymagany).

Udostępnienie Klientowi wzorów wymaganych przez Rozporządzenie (RODO) dokumentów wraz z usługą konsultacyjną

świadczoną podczas wdrażania tej dokumentacji w organizacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (telefon, email, webinarium) oraz końcowym przeglądem wypełnionych dokumentów.